info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

گزارش بازارهای جهانی

مالزی، از پرطرفدارترین کشورهای جنوب شرق آسیا برای تأمین مالی جمعی

بسیاری از شرکت های کارآفرین و استارتاپی با استفاده از تأمین مالی جمعی توانسته اند به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند. تأمین مالی جمعی که در واقع جمع آوری نقدینگی از عده کثیری قلمداد می شود، در چند سال گذشته محبوبیت بسیاری را در بین جوامع اقتصادی به خصوص مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته اقتصادی با رویکرد اسلامی باز کرده است.