info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

گزارش بازارهای جهانی

تداوم حضور شاخص های نوسانی در بازارهای جهانی

در بازار آمریکا، افت قیمت مواد اولیه موجب کاهش شاخص اس اند پی در آخرین ساعات معاملاتی دیروز شد. افت میزان سوددهی این صنعت در بازار سهام آمریکا و افت قیمت سهام شرکت ها تکنولوژی در بازار این کشور به سومین روز مداوم رسید.