info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

اخبار داخلی

بازنشستگان تامین اجتماعی “سهامدار” می‌شوند

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ضمن بیان اینکه ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده‌ایم اعلام کرد: از طریق این صندوق، بازنشستگان تامین اجتماعی را سهامدار می‌کنیم؛ در واقع پس از طی مراحل مربوطه، سبد سهامی را تعریف خواهیم کرد که به صورت اقساط در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد و ارزش آن از حقوق‌شان کسر خواهد شد.

شکستن رکورد پذیره‌نویسی اوراق اجاره در بازار سرمایه

بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از امروز و به مدت سه روز کاری شاهد پذیره‌نویسی صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در نمادهای «شستا۰۰۱» تا «شستا۰۰۴» به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال است که نرخ اجاره بهای این اوراق ۱۹ درصد و مواعد پرداخت آن هر ۶ ماه یک‌بار از زمان انتشار است.
1 2 3 62