info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

اخبار

چشم انداز اقتصاد جهان

❇️بانک‌ جهانی جدیدترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» را منتشر کرد:

✴️براساس برآوردهای گزارش پیشین (ژانویه ۹۶) اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۶/ ۳ درصدی را تجربه کرد، اما در گزارش جدید این نرخ به سطح ۳/ ۴ درصد ارتقا داده شده است.

🔶رشد اقتصادی سال ۲۰۱۸ معادل ۱/ ۴ درصد برآورد گردیده؛ پیش‌بینی‌ای که بالاتر از نرخ ۴ درصدی گزارش پیشین است.

🔶برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران به ترتیب ۱/ ۴ و ۲/ ۴ درصد رشد خواهد کرد.

‼️این پیش‌بینی باوجود درنظر گرفتن تصمیم ترامپ برای خروج از برجام ارائه شده است.