info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

اخبار

نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه به بیشترین مقدار خود طی ۴ سال اخیر رسید!

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه به ۱۲۲٫۶ رسید که نسبت به ماه قبل افزایش ۴٫۳ درصدی داشته است. این بیشترین مقدار افزایش ماهانه شاخص طی ۴ سال گذشته است.

بدین ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه به ۱۳٫۷ درصد رسید که بیشترین مقدار تورم نقطه به نقطه از تیر ماه سال ۹۴ می باشد!

نرخ تورم میانگین ۱۲ ماه اخیر به ۹٫۴ درصد رسید و همچنان در محدوده تک رقمی می باشد.

@aminavid