info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

فروشنده 11 میلیون درهمی سهام جعلی در دام پلیس

فروشنده ۱۱ میلیون درهمی سهام جعلی در دام پلیس

پلیس امارات در گزارشی اعلام کرد که متهمی که اقدام به فروش بیش از ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار درهم سهام جعلی در شیخ نشین دوبی کرده بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
براساس این گزارش، متهم که از تبعه یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌باشد با همدستی شهروند اماراتی اقدام به فروش سهام‌های جعلی به افراد مسن می‌کردند که همدست متهم نیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.