info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

جهش ۳ هزار و ۵۵۳ واحدی شاخص بورس/فرابورس ۴۰ واحد رشد کرد

جهش ۳ هزار و ۵۵۳ واحدی شاخص بورس/فرابورس ۴۰ واحد رشد کرد

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و یکمین روز از فروردین ماه با رشد بیش از ۳ هزار و ۵۵۳ واحدی به پله ۱۹۳ هزار و ۹۷۸ واحدی رسید.

در معاملات امروز تعداد ۳ هزار و ۶۴۷ سهم اوراق بهادار به ارزش ۱۱ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۶۱۲ در بیش از ۲۷۳ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) بیش از ۱۰۲۴ واحد، شاخص بازار اول ۲۷۴۵ واحد، شاخص آزاد شناور ۴۸۹۳ واحد، شاخص بازار دوم ۶۴۴۷ واحد، شاخص کل (هم‌وزن) ۹۹۶ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) ۶۹۵ رشد را تجربه کرد.

*معاملات بازار فرابورس

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد بیش از ۴۰ واحدی به پله ۲۴۷۰ واحدی صعود کرد.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۱ هزار و ۲۹۶ سهم اوراق بهادار به ارزش ۵ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۲۱۰ ریال در بیش ۱۷۳ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.