info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

/سهمیه هر خریدار فقط 132 سهم

۳۸۰هزار کد متقاضی برای عرضه اولیه «افق»

امروز شنبه تعداد ۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش به عنوان پانصدوبیست وششمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش خرده فروشی،به استثنای وسایل نقلیه موتوری ، گروه و طبقه خرده فروشی انواع مواد غذایی،نوشیدنی و غیره در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد افق به شیوه ثبت سفارش به نرخ ۱۶۹۵ تومان کشف قیمت و عرضه اولیه شد.

به این ترتیب در این عرضه اولیه بیش از ۳۸۰ هزار کد معاملاتی ، متقاضی خرید سهام «افق» در بورس تهران بودند که در نهایت به هر کد خریدار تعداد ۱۳۲ سهم معادل ۲۲۳ هزار و ۷۴۰ تومان از این عرضه اولیه تخصیص داده شد.

دوره ثبت سفارش از ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه آغاز و تا ۱۲و ۳۰ دقیقه ظهر امروز ادامه یافت  و سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر ۲۰۰ سهم تعیین شده بود.

همچنین هر کد معاملاتی تنها مجاز به ارسال یک سفارش بود و ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی اعلام شده و به قیمت محدود در دامنه قیمتی تعیین شده شامل کف قیمت ۱۶۰۰ تومان و سقف قیمت ۱۶۹۵ تومان عنوان شده است.

پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده ۱۷ دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵انجام شد.