info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

صعود بورس به کانال ۲۲۴هزار واحد

صعود بورس به کانال ۲۲۴هزار واحد

حجم معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران بالغ بر ۱۶ میلیون و ۵۴ هزار و ۲۳۶ میلیون ریال طی ۳۶۰ هزار و ۹۳۸ معامله و ارزش بازار نیز بالغ بر هشت میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال شد.

در مورد تغییرات شاخص‌های دیگر بورس نیز می توان به افزایش یک‌هزار و ۲۹۱ واحدی شاخص قیمت، سه هزار و ۵۰۱ واحدی شاخص بازار اول، ۷۹۸۶ بازار دوم، سه هزار و ۶۹۷ واحدی، ۱۹۳ واحدی افزایش ۳۰ شرکت بزرگ، ۱۶۸ واحدی شاخص ۵۰ شرکت بزرگ اشاره کرد.

دراین میان شرکت‌های “ح . مهندسی‌نصیرماشین” با نماد(‌خنصیرح۱)، “ح . سرمایه گذاری‌البرزهلدینگ”‌ با نماد (والبرح۱) و “ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر” با نماد(وتوسح۱) بیشترین افزایش قیمت و شرکت‌های “سیمان‌ تهران”‌ با ماد(ستران۱)، “کارخانجات تولیدی شهید قندی” با نماد(بکام۱) و “دوده‌ صنعتی‌ پارس” با نماد (‌شدوص۱) بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.