info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

اخبار

در مجمع پتروشیمی خراسان چه گذشت؟

🔹 پتروشیمی خراسان بالاترین نسبت تولید به ظرفیت اسمی را در سال ۹۶ تجربه کرده است. به طوریکه تولید اوره ۱۸ درصد بالاتر از تولید برنامه ریزی شده بوده است.

👌 سال گذشته به علت قطعی گاز شرکت اورهال داشته و تنها ۶۷ درصد از برنامه تولید را محقق کرده و در سال ۹۶ سعی در جبران تولید داشته است.

🔹 حدود ۵۰ درصد از فروش شرکت در سال ۹۶ متعلق به اوره صادراتی است.

❓😡 سهامداران به زیاد بودن فروش داخلی شرکت در مقایسه با رقبا معترضند. فروش داخلی شرکت به قیمت پایینتری از قیمتهای جهانی انجام می شود.

👈 شرکت مدعی است خراسان حدود ۱۰ درصد از ظرفیت اسمی داخل کشور را دارد و سهمیه بندی فروش داخلی نیز با توجه به سهم شرکت از ظرفیت انجام می گیرد و شرکت بیشتر از دیگر رقبا فروش داخلی انجام نمی دهد.

✍️ سهامداران ادعای شرکت را نپذیرفتند و تکلیف به شفاف سازی بیشتردر این زمینه شد.

🔹 شرکت در سال گذشته سهم خود از صادرات اوره کشور را از ۶ درصد به ۸ درصد و سهم خود از فروش داخلی اوره را از ۱۶ به ۱۳ درصد رسانده است.

🔹 شرکت طرحهایی برای توسعه و تعویض تجهیزات فرسوده در سال ۹۷ دارد. در صورت عدم اتفاق نظر در مورد بندهای طرح توسعه(خوراک، نحوه تامین مالی) ممکن است به صورت مستقل توسط سهامداران این طرح اجرا شود.

✅⁉️ انجمن کارفرمایی پتروشیمی از دیوان عدالت اداری جهت فروش به قیمت مصوب بورس کالا حکم گرفته است و در حال پیگیری برای عملی کردن این حکم می باشد.

🔹 شرکت در حال پیگیری مالیات عملکرد سال ۹۰ است ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

🔹 شرکت ماکرو که از زیرمجموعه های شستا است جهت مبادلات دلاری استفاده می شد که احتمالا در سال جاری مشکلاتی برای انتقال ارز از این طریق بوجود خواهد آمد.

🔹 با راه افتادن واحدهای جدید لردگان و ترکمنستان امکان کاهش قیمت اوره وجود دارد و شرکت برای رقابت از مزیت کیفیتی خود استفاده می کند.

✅ ۲۵ درصد از فروش تناژی شرکت به افغانستان است که بر مبنای دلار مقصد انجام می پذیرد. (حدود ۱۷۵ هزارتن) فروش به قیمت فوب انجام می گیرد.

❗️👀 پتروشیمی شیراز نیز در حال ورود به بازار افغانستان است تا از شرایط ارزی استفاده کند اما هزینه حمل آن بیشتر از خراسان است.

🔹شرکت در سال ۹۷ به غیر از واحد ملامین ( ۲ تا ۳ هفته)، اور هال نخواهد داشت.

🔹در نهایت پتروشیمی خراسان در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴۴۱ ریال سود ساخته است که ۱۴۰۰ ریال معادل ۹۷ درصد تقسیم کرد.