info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

بیشترین مشارکت کدهای معاملاتی در عرضه اولیه به نام تاصیکو ثبت شد

بیشترین مشارکت کدهای معاملاتی در عرضه اولیه به نام تاصیکو ثبت شد

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از روابط عمومی بورس تهران، روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه، تعداد دو میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین عرضه اولیه شد. براین اساس دو میلیارد سهم به ارزش۴۴۰۰ میلیارد ریال معامله شد.

هر سهم با قیمت ۲۲۰۰ ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد(تاصیکو) با ثبت ۴۲۷۵۲۷ کد معاملاتی رکورد تخصیص عرضه اولیه را به خود اختصاص داد و حداکثر تعداد ۴۸۹۶ سهم به هر کد معاملاتی اختصاص یافت که ۴۲۶۴۹۳  کد معادل ۷۶ / ۹۹ درصد توسط کد های حقیقی و ۱۰۳۴ کد معادل ۲۴ / ۰ درصد توسط کد های حقوقی خرید شد.