info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

افزایش ۲ برابری ارزش صندوق‌های ETF

افزایش ۲ برابری ارزش صندوق‌های ETF

به گزارش  روابط عمومی سمات: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را با افزایش ۲ برابری به بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد ریال رسید.
 بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق‌های قابل معامله در پایان فروردین ۹۸ به رقم ۲۵۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال رسید.

هم اکنون ۳۸ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا با ۷۷ هزار و ۹۳ میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

افزایش ۲ برابری ارزش صندوق‌های ETF
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با ۲۴ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال، امین یکم فردا با ۲۰ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال، ارمان آتی کوثر با ۱۸ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال، کمند با ۱۰ هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال و پارند پایدار سپهر با ۱۰ هزار و ۹۵ میلیارد ریال به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم بزرگترین صندوق‌های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم، کیان، سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس و توسعه اندوخته اینده در مکان‌های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق‌های ETF ایستاده اند.